Wij zijn Playing Around!

Playing Around ziet een wereld voor zich waar alle kinderen zich kind kunnen voelen en onbezorgd kunnen spelen. Helaas is dit niet voor alle kinderen realiteit.

Er zijn diverse beperkende factoren die onbezorgd spelen in de weg kunnen staan. Sommige kinderen zijn gevlucht uit hun thuisland. Andere kinderen zijn het  slachtoffer geworden van een problematische thuissituatie of komen door gezinsfactoren niet toe aan spelen. Voor andere kinderen is onbezorgd spelen niet mogelijk vanwege het ontbreken van een veilige (buiten-) omgeving, omdat er geen contact is met andere kinderen, of omdat speelgoed ontbreekt.

Playing Around neemt beperkende factoren weg en draagt hiermee bij aan een wereld waarin voor alle kinderen zorgeloos spelen (weer) vanzelfsprekend wordt.

Ons motto: Samen speel je sterk!

Continue Reading